Hizmet Politikamız

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ POLİTİKAMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin yasal gerekleri çerçevesinde;

  • Tüm işletme içerisindeki tehlikeleri ve olası riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almak,
  • Olası olayları inceleyerek çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayacak kontrolleri yapmak,
  • Sürekli iyileştirmeleri yapmak,
  • Çalışanların iş sağlığı bilinci oturtmak için eğitimler planlamak ve denetimler yapmak,
  • Düzgün bir dökümantasyon yaparak sıfır iş kazası hedefi ile çalışmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.