İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Ortam Gözetimi

İş sağlığı ve Güvenliği Ortam Gözetimiİşyerinde, tüm vardiya çalışmaları dahil olmak üzere çalışma ortam gözetimi yapmak, Tüm çalışmaların, İş Sağlığı ve mevzuatına ve genel İş Güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunmak, rehberlik yapmak, İç yönetmeliğin ve işyeri İSG politikasının oluşturulması çalışmalarına katılmak.

Risk Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analiziİşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, Risk analizlerinin yapılması ve risk değerlendirmesinden sonra bu riski ortadan kaldıracak, azaltacak tedbirlere karar verilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.

Periyodik Bakım ve Kontrollerin Takibi

İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak. Rutin olmayan teknik arızaların giderilmesinde gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak.

Acil Durum Planları

Acil Durum Planıİşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Yangın Çalışmaları

Yangın Çalışmaları

Yangın veya patlamalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,alınacak tedbirleri belirlemek.

Acil Durum Planları

İşyeri Tasarım Makina Seçimİşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Yeni Bölüm, Cihaz Alımı, Talimatlar

Talimatlar

İşyerinde yeni bir bölüm ve sistem kurulacağı ya da yeni makina, cihaz alınacağında inceleme yapılarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun seçim yapılması için tavsiyelerde bulunmak. Tüm cihazların kullanma talimatlarının oluşturulmasını sağlamak.

Kişisel Koruyucu Seçimi

Kişisel Koruyucu EkipmanlarKişisel koruyucu donanımlarının seçimi, temini, kullanımı, bakımı, koruması için tavsiyelerde bulunmak.

Yıllık Çalışma Planı

Yıllık Çalışma PlanıYıllık çalışma planını işyeri hekimi ile hazırlamak, uygulamak, çalışma ortamı gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun olarak doldurulan yıllık değerlendirme raporunu işverene, kurula ve bakanlığa bildirmek.

İş Kazası İnceleme, Düzeltici Faaliyet Planı

İş Kazası Önlemeİşyerinde meydana gelen iş kazası,meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın,inceleme ve araştırmasını yaparak önleyici ve düzeltici faliyet planlarını yapmak ve uygulamasını takip etmek.

Kaza Kayıtları ve Bildirimler

Kaza KayıtlarıBütün iş kazaları ve meslek hastalıkların kaydını tutmak,ve kanuni gerekli bildirimleri yapmak.

Yıllık Eğitim Planı

Yıllık Eğitim PlanıYıllık eğitim planı hazırlayarak, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler konularında çalışanları, iş sağlığı ve güvenlik temsilcilerini, kurul üyelerini yönetmelik hükümlerine uygun olarak eğitmek.

Kurul Toplantıları

İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının yönetmeliğe uygun yapılmasını sağlamak,kurul çalışmalarına katılarak gerekli açıklamalarda bulunmak,kurul kararlarının uygulanmasını izlemek.

Noter Onaylı Defter

Noter Onaylı DefterNoter onaylı deftere işyeri gözetimi ile ilgili tedbir ve tavsiyeleri yazmak ve işverene iletmek.