İş Yeri Sağlık Hizmetleri

İşyeri Hekimi Görevlendirmek

İş yeri Hekimiİşletmenin tehlike grubuna ve çalışan sayısına göre gerekli iş yeri sağlık hizmetleri kapsamında hekim sayısını hesaplayıp, görevlendirmek.

İşe Giriş ve İşe Dönüş Muayeneleri

İşe Giriş ve Dönüş Muayeneleriİşyeri hekimi kurumda göreve başlayacak kişinin  işe başlarken “İŞE GİRİŞ” ve ayrıca personelin çalışırken aldığı sevk ve rapor sonrası “İŞE DÖNÜŞ” muayenesini yapma ve gerekli evrakları ve muayene bilgilerini arşivlemek.

Periyodik Sağlık Taramalarının Yapılması ve Takibi

Periyodik Muayene

İşin tehlike derecesine göre belirli aralıklarla çalışanların tam fiziki muayene ve gerekli tıbbı tahlillerin yapılmasını ve gerekli dökümanların saklanması.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının takibi ,kayıt altına alınması ve raporlanması

İş Kazası TakibiÇalışma esnasında personelin fiziksel ve ruhsal anlamda, anlık veya uzun vadede, iş ve çalışma ortamından kaynaklanan etkileri yönünden acil müdahele ve elektif muayene işlemlerinin yapılması ve gerekli raporların düzenlenip, yetkili mercilere iletilmesi.

İş Risk Analizleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk AnaliziPersonelin çalışma ortamı fiziki şartlarının gerekli testler ve gözlem ile değerlendirilip, uygunsuzluk ve risk açısından değerlendirilip gerekli raporların düzenlenmesi ve bildirilmesi.

Sağlık ve meslek hastalıklarından korunma eğitim

SeminerPersonelin çalışma ortam ve yaptığı iş dolayısıyla oluşabilecek sağlık problemleri açısından iş yeri sağlık hizmetleri açısından eğitime tabi tutulması ve bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması.

Çalışanların sağlık bilgilerini yasal şartlarda saklamak

Personel Kayıtları

Personelin işe başlarken ve çalışma esnasında yapılan muayene, tahlil, çalışma ortam testleri ve kontrol muayeneleri sonuçlarını dosyalamak ve gerekli sürelerde arşivde bulundurmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluna katılınması:

Bakanlığın belirlediği şartlarda aylık düzenli şekilde kurulun toplanmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına yardımcı olmak