Sağlık Personeli Hizmetleri

1-kontrollerPersonel sağlık kontrollerinin yapılmasında

Sağlık personelleri tarafından günlük sağlık servisi başvuruları, işe giriş muayenesi , kontrol muayenesi ve işyeri hekiminin yürüttüğü diğer işyeri hekimliği faaliyetlerinde yardımcı olmak.

 

 

2-evrakİşe giriş ve diğer evrakların düzenlenmesinde

Sağlık personellerinin işe giriş evraklarını ve kontrol muayene evraklarını ayrıca personel kişisel dosyalarını yönetmelik çerçevesinde hazırlamak ve düzenlemek.

 

 

3-hekimVe işyeri hekiminin görevlendirdiği alanlarda

İşyerinde rutin veya rutin dışı kontrol ve uygulamalarda işyeri hekimine yardımcı olmak