İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

 İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması

Çalışan Sayısı:
Tehlike Sınıfı Hizmet Verebilecek
Uzmanlık Sınıfı
Süre
Az Tehlikeli A, B, C
Tehlikeli A, B
Çok Tehlikeli A
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrada geçen “2000” ibareleri “1000”, üçüncü fıkrada geçen “1500” ibareleri “500”, dördüncü fıkrada geçen “1000” ibareleri “250” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  1. İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

    1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
    2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
    3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
  2. İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”