İşverenleri Bilgilendirme

Ay Sağlık OSGB – İşveren Bilgilendirme

Ay OSGB - İş Kazaları
Sayın İşverenler,

Bildiğiniz gibi şimdiye kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 4857 sayılı İş Kanunun,İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün belirli maddelerine dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile uygulanıyordu. Örneğin; Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, Çalışanların İş sağlığı ve Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında yönetmelikler gibi.

Ülkemizdeki  son iş kazası  istatistiklere göre yılda 62.000  günde 172 iş kazası olmakta ve bunlardan 4’ü ölümle sonuçlanmaktadır.İş kazalarının ülke ekonomisine maddi kaybı yaklaşık 8 milyar TL civarındadır. Dünyada ise her gün 1 milyon iş kazası olmakta ve 1000’e yakın çalışan hayatını kaybetmektedir.  İş kazaları ve Meslek hastalıkları sonucu maddi ve manevi kayıplar incelendiğinde bu kanunun gerekliliği ortadaydı.

TÜRKİYEDEKİ İŞ KAZALARI
İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ-İŞÇİ SAYISINA GÖRE İŞYERİ SAYISI İŞÇİ SAYISI İŞ KAZASI SAYISI
1-9 1.214.259(%85) 3.238.542(%29) 19.090(%30)
10-49 182.843 3.576.946(%32) 16.340(%26)
50-(+) 28.147(%2) 4.262.633(%39) 27.473(%44)

Ülkemizin İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden ilk kanunu olması ve çok büyük değişiklikler getiriyor olması devrim niteliğindedir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN GETİRDİKLERİ  VE GENEL ÖZELLİKLERİ

En büyük değişiklik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 2’nci maddesinde   belirtilmiştir ki buna göre; Bu kanun

 • İşyerlerinin çalışan sayısına ,İşyeri konumuna (Sanayiden sayılıp sayılmamasına,işin Tehlikeli olup olmamasına )bakılmaksızın tüm işyerlerini içine aldı.Şimdiye kadar maden ocakları,inşaatlar,büyük sanayi kuruluşları,fabrikalar,tersanelerde İSG uygulanmak zorundaydı.Yeni yasa ile artık ofis,oklul,hastahane,otel,ve benzeri küçük –büyük tüm işyerleri ve çalışan herkes örneğin; işverenler,vekilleri, işçiler,görevliler,çırak ve stajerler, hatta devlet memurları da bu kapsam içinde.
  ARTIK; BÜTÜN İŞLER , BÜTÜN İŞYERLERİ VE ÇALIŞAN HERKES İSG KANUNU KAPSAMINDA!
 • Yeni İSG KANUNU reaktif (Sonuç odaklı yaklaşım)yaklaşım yerine Proaktif(önlemeye öncelik veren)Kaza ,Meslek hastalığı olmadan önce önlemek için çalışmalar yapılması gerektiğini benimseyen yaklaşım uygulayacak,İSG kültürünün ouşması için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını ön planda tutacak.
 • Cezalar çok ağırlaştırıldı, İşyerinde hekim, ve uzman çalıştırmamanın cezası yıllık 120.000 TL . Bir iş kazası yada meslek hastalığı durumunda ceza, tazminat ve rucü davalarında zorlu bir hukuki süreç olarak işverenin karşısına çıkmaktadır.
 • İSG Hizmetlerine ulaşmak çok kolaylaştırıldı. Bakanlıktan yetkili ve bu konuda yeterli bilgi ve donanıma sahip OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)’nden hizmet satın alınarak daha az bir maliyetle İSG kanun getirdiği yasal sorumluluklarını yerine getirmek ve İş kazaları, Meslek hastalıklarından korunmak çok kolay!
 • İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırılması konusunda küçük işyerlerine finansal desteği devlet sağlanması
 • İşyerlerinin büyüklüğüne göre işçi  sayıları 1 ile 6 arasında değişmek üzere; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları temsil etmek üzere, işyerlerinde çalışan temsilcisi bulunması zorunlu olması
 • Uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişilerin (destek elemanı), asli görevininin  yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak  işyerlerinde,görevlendirilmesi zorunluluğu getirildi.
 • İşyerlerinde diğer sağlık personeli kapsamında, görev yapabilmek için hemşire /sağlık memurlarının Bakanlıkça yetkilendirilmiş olması şartı getirildi. Tam gün işyeri hekimi çalıştıran işyerleri için sağlık memuru şartı yoktur.
 • Bazı sektörlerde risk değerlendirmesi yapılmamasının, İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırılık nedeni ile işin durdurulması sebepleri arasında sayılması,
 • Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya işgüvenliği uzmanının yetki belgesinin askıya alınması hükmünün getirilmesini,
 • Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu tutulmasını
 • Yakın ve hayati tehlike durumunda işçilere çalışmaktan kaçınma hakkı verilmesini, İdari para cezalarının neredeyse, 10 misli oranında artırılmasını
 • İş kazalarının Bölge Çalışma (Çalışma ve İş Kurumu) İl Müdürlüklerine bildirilmesi zorunluluğunun kaldırılmasını
 • Ağır ve tehlikeli iş kavramının kaldırılmasını
 • Büyük endüstriyel çalışmalarda işe başlamadan önce risk analizi yaptırma zorunluluğu

İŞVEREN NE YAPMALIDIR?

Ay OSGB - İşveren ne yapmalıdır?
Öncelikle ;

 • İşyerinde kaç kişi çalışıyor?
 • İşyeri hangi tehlike sınıfında bulunmaktadır?

İşyerinin özelliklerine göre Tehlike sınıfını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın yayınlamış olduğu İş Yerlerinin Tehlike Sınıfları Tebliği‘nden bulunabilir.

Aşağıdaki tablodan işyerlerinin çalışan sayısı ve Tehlike sınıfına göre yapmaları ,uymaları  gerekli olan yasal şartları ve tarihleri bulabilecek.

Çalışan sayısı Tehlike sınıfı Hizmetödeme Hizmet şekli Uygulama Tarihi
01-9 Farketmez Devlet OSGB 1-2 Yıl sonra
10-49 Az tehlikeli işveren OSGB 30.06.2014
Tehlikeli 30.06.2013
Çok tehlikeli 30.06.2013
50-499 Farketmez işveren İSGB- OSGB 1.01.2013
500 ve fazla Çok tehlikeli işveren İSGB kalansayı OSGB hizmeti alabilir 1.01.2013
750 ve fazla Tehlikeli İşveren Önce İSGB kalansayı kadar OSGB hizmeti alabilir 1.01.2013
1000 ve daha fazla Az tehlikeli işveren Önce İSGB kalansayı kadarOSGB hizmeti alabilir 1.01.2013

BU TABLONUN AÇIKLAMASI ;

 • Çalışan sayısı 10’dan az ise işyerleri Bakanlıktan yetkili bir OSGB ‘den hizmet satın alacak ve masraflarını devlet SGK aracılığı ile ödeyecek. Küçük işyerlerine masrafsız İSG Hizmeti gelmiş olacak.
 • Çalışan sayısı 10’dan fazla 50’den az olan işyerleri Bakanlıktan yetkili bir OSGB ‘den hizmet alacak, isteseler de işyerinde İSGB kuramayacak. İSG YASASI 30.06.2012  Tarihinde kabul edilmesine  rağmen çalışan Sayısı 50 ve altında olan işyerleri uygulamaya tehlike sınıflarına göre kademeli olarak katılacaklar.
 • Çalışan sayısı 50 ‘nin altında olan küçük işyerleri, HİZMETİ MUTLAKA OSGB‘den alacaktır.

 

Uygulamaya başlama tarihleri

Az tehlikeli işyerleri için 2 yıl sonra

Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için 1 yıl sonra

 • Çalışan sayısı 50 veya daha fazla olan işyerleri Hizmeti bünyelerinde bir İSGB oluşturarak veya Bakanlıkça yetkili  OSGB ‘den alabilecek ve uygulama tarihleri 1 ocak 2013’ te başlamış olacaktır.
 • Çalışan sayısı 50-499 olan işyerleri , bünyesinde İSGB  kurarak veya Bakanlıkça yetkilendirilen OSGB ‘den Hizmet alarak yükümlülüklerini yerine getirebilecek.
 • Çalışan sayısı;
  • Çok tehlikeli yerler için 500 kişi veya fazla
  • Tehlikeli yerler için 750 kişi veya fazla
  • Az tehlikeli yerler için 1000 kişi veya fazla
İŞVERENLER  İSG YASASI’NIN  UYGULAMA TARİHLERİNE DİKKAT ETMELİ AMA UNUTMAMALI Kİ HALEN İSG TÜZÜK VE ONA BAĞLI ÇIKARILAN YÖNETMELİKLER DE Kİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULUKLARI DEVAM ETMEKTEDİR.

İSGB (İş Sağlığı ve güvenliği Birimi) nedir? Nasıl oluşturulur?

İş yeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir.

Kurulum şartları:

 • İşyerindeki çalışan sayısına yetecek büyüklükte ,kolay ulaşılabilir tercihen giriş katta kurulmalıdır. 12 metrekareden az olmak üzere muayene ve ilk yardımcı odası ve 8 metrekareden az olmamak üzere iş güvenliği odası bulunmalıdır.
 • Yönetmelikte belirtilen araç gereçlerle donatılır.
 • En az bir işyeri hekimi, Sağlık personeli (hemşire), Tehlike sınıfına uygun bir iş güvenliği uzmanı görev yapmalıdır.

İSGB oluşturmanın DEZAVANTAJLARI

 • KURULUŞ ORGANİZASYONU,istenilen fiziki şartların ve donanımın yerine getirilmesindeki zorluklar.
 • İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli teminininde, personel yönetimi, ihbar-kıdem ve özlük haklarının takibinde yaşanabilecek zorluklar
 • İSG Sisteminin takip ve kontrolündeki olası sorunlar, yasal evrak düzeni, yapılması zorunlu bürokratik işlemlerin aksayabilmesi.
 • Yardımcı sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu işyerlerine ayrıca bir masraftır. Hemşire çalıştırmamanın cezası çok ağır olup her ay için 2.500 TL’dir.
 • İşyerleri çalıştırdıkları hekim ve uzmanın sertifikasının tehlike sınıflarına uymasını kontrol etmelidir.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen Türk ticaret kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerdir. İl bazında hizmet verirler, Bakanlıkça sürekli denetlenirler.

OSGB’den Hizmet Almanın AVANTAJLARI

 • İşin uzmanı olan kuruluşların iş güvenliği bilgi ve tecrübesinden faydalanılır.
 • İSG yasalarının getirmiş olduğu yükümlülüklerdeki yeni mevzuat takibi aksamadan yapılabilir.
 • Maliyet açısından yardımcı sağlık personeli istihdam edilmediği gibi hekim , uzman sigortası,ihbar-kıdem ve diğer özlük hakları ve yasal çalışan gideri ödenmez.
 • Fatura karşılığında OSGB Hizmeti alındığından firma vergi avantajı sağlar.

İŞVEREN İSG hizmetlerini yerine getirirken hangisini tercih etmelidir?

Tüm bu bilgiler ışığında bizler,İSG konusu gibi özel bir uzmanlık alanında ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB)’nden hizmet alınmasının doğru olduğunu düşünüyoruz.

Görüldüğü gibi OSGB ‘DEN ALINAN HİZMETTE YARDIMCI SAĞLIK MEMURU MALİYETİ OLMAMASI,VERGİ AVANTAJI SAĞLAMASI EN ÖNEMLİSİ İSG GİBİ UZMANLIK İSTEYEN ÇOK ÖNEMLİ BİR ALANDA ,BAKANLIĞIN YETKİLENDİRDİĞİ KURULUŞLARIN BİLGİ VE TECRÜBELERİNDEN YARARLANILMASI en büyük kazançtır.

Halen doktor çalıştıran işyerleri ne yapmalıdır?

Halen doktor çalıştıran firmalar İSG hizmetlerini Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB ‘den alarak yardımcı personel maliyetinden kurtulabilir ,

Doktorundan vazgeçmeyip aynı doktor ile çalışmak isteyen işyerleri, hizmet satın alacağı OSGB ile anlaşarak doktorunun anlaştığı OSGB ‘ye geçişini sağlayarak çalışmaya devam edebilir.

İSGB veya OSGB işvereni sorumluluktan kurtarır mı?

İşyerinde bir İSGB kurmak veya OSGB ‘den hizmet satın almak işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İŞVEREN’İN YAPILAN ÇALIŞMALARI KONTROL ETMESİ,İSG HİZMETLERİNE KARŞI SON DERECE DUYARLI OLMASI GEREKİYOR ,AKSİ TAKDİRDE YENİ İŞ KANUNU İLE SORUMLULUKLAR VE CEZALAR ÇOK AĞIRLAŞTIRILDI !

AŞAĞIDAKİ TABLODA YENİ YASADA Kİ CEZALARDAN BAZILARI ŞÖYLEDİR.

İLGİLİ MADDE YÜKÜMLÜLÜK İDARİ PARA CEZASI
6.1.a İş yeri hekimi,işgüvenliği uzmanı herbiri için,her ay 5000 TL
10.1 Risk değerlendirmesi yapmayan,yaptırmayan ,aykırılığın devamındaki her ay için 4500 TL
11 Acil durum planları hazırlamaz ise 1000 TL
17.1 İSG eğitimleri vermez ise ,her bir çalışan için 1000 TL
29.2 Güvenlik raporu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerleri için 80.000 TL

Açıkça görüldüğü gibi işyerinin kapatılarak işin durdurulması yanında bir iş kazası veya meslek hastalığının olması halinde çok ağır sonuçları olabiliyor.

SİZ değerli İŞVERENLERİMİZ

Ülkemizin ilk İş sağlığı ve kanununda bir çok yeni düzenlemeler açıklamalardaki gibi ,bundan sonraki mevzuat değişikliklerini’de sizlerle paylaşacağız,öncelikle işverenlerin İSG ALANINDA NELER YAPMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEK İSTEDİK.
AY SAĞLIK OSGB olarak İSG ALANINDA İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HİZMETLER KONUSUNDA HER ZAMAN İYİ HİZMET VERECEĞİMİZİ ,SİZE UYGUN ÇÖZÜMLER VE SEÇENEKLER SUNABİLECEĞİMİZİ TAAHHÜT EDERİZ.