İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

 İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması

Çalışan Sayısı:
Tehlike Sınıfı Süre
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrada yer alan “1500” ibareleri “1000”, dördüncü fıkrada yer alan “1000” ibareleri “750” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  • “(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
    1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
    2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
    3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.